Održan turnir u Sisku FITA STAR 720
Danas 27.08. u Sisku održan je streličarski turnir na kojem je nastupilo 6 Glinskih streličara koji su ostvarili ove rezultate…
Ana Rom seniorka OL 1. mjesto
Tin Hrvačević kadet OL 2. mjesto
Srećko Ivanić senior LB 2. mjesto
Slavenko Hrvačević senior TB 2. mjesto
Robert Potrkač senior TB 1. mjesto i
Ante Klobučar senior TB 10. mjesto
Eto konačno smo i mi nastupili u malo većem broju i ostvarili solidne rezultate 🙂
Sve u svemu proba za državno prvenstvo je bila više nego uspješna.
A tamo ćemo nastupiti u još većem broju 🙂