Home O nama

Ciljevi i zadaće

Zajednica športskih udruga grada Gline utemeljena je UPISATI. kao Savez organizacija za fizičku kulturu Općine UPISTA. Nakon demokratskih promjena, nosila je naziv Savez športova Općine Osijek da bi odlukom od 22. prosinca 1997. zaživjela Zajednica športskih udruga Grada GLINE, upisana u Registar udruga RH UPISATI DATUM UPIS

Ciljevi i zadaće Zajednice određeni su člankom 48. stavkom 3. Zakona o športu (NN 71/06):

„Športske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe športa te predlažu program javnih potreba u športu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim športašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih, promiču stručni rad u športu i sudjeluju u skrbi o javnim športskim građevinama.“

Tomislav Gregurić
Predsjednik Zajednica športskih udruga Grada Gline

Tomislav Gregurić

Tomislav Gregurić  

Radna zajednica i upravljačka tijela

Popis djelatnika i članova upravljačkih tijela Zajednice:

Stručna služba

Tomislav Gregurić – predsjednik zajednice
             – tajnik zajednice

– voditelj sportske dvorane

Skupština u razdoblju 2016. – 2020.

Skupština zajednice

– svaka članica zajednice ima po 2 člana, šnk banovac 4 člana i grad glina 3 člana

Izvršni odbor

IZVRŠNI ODBOR – svaka članica zajednice po 1 član te grad Glina 1 član

Nadzorni odbor 

Mandat članova Izvršnog i Nadzornog odbora poklapa se s mandatom u Skupštini Zajednice