Home Atletski klub

Atletski klub

 

 

ATLETSKI KLUB GLINA

Kralja Tomislava 12, Glina
e-mail: atletskiklubglina@gmail.com

Odgovorna osoba – Predsjednik Marijan Kirin
Tajnik: Goran Bakšić
IBAN: HR9623400091110039147 (PBZ)
OIB: 73592294938

Odgovorne osobe

Vezane vijesti